New items
Siedem etapów życia kobiety : malarstwo polskich artystek = Seven stages in the life of the woman : paintings by Polish female artists : Martyna Czech, Karolina Jabłońska, Katarzyna Karpowicz, Agata Kus, Dorota Kuźnik, Magdalena Moskwa, Agata Słowak
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki
Królowa Hatszepsut i jej świątynia 3500 lat później = Queen Hatshepsut and her temple 3500 years later
Jarosław Kozłowski : ćwiczenia z obrazowania = exercises in imaging
Uwięziony geniusz : Giovanni Battista Piranesi : wystawa w 300. rocznicę urodzin, Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, 28 września 2020 r. - 5 stycznia 2021 r