Nowości
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie
Photography
Upiór : historia naturalna
Mirosław Bałka : Pracownia Działań Przestrzennych, Wydział Sztuki Mediów = Studio of Spatial Activities Faculty of Media Art
Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich : problematyka ochrony