New items
Fanzin SF : artyści - wydawcy - fandom
Kroniki Francine R. : działaczki ruchu oporu i więźniarki obozów koncentracyjnych : kwiecień 1944 - lipiec 1945
Mord im Fahrstuhlschacht : Tatsachenreihe von Bertolt Brecht und Walter Benjamin
Kroniki z młodości
75 lat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku = 75 years of the Academy of Fine Arts in Gdańsk