New items
W(o)toczeniu = In/on turning (surroundings)
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
On objects and their shadows. 2 = O obiektach i ich cieniach. 2
Tkaniny z grobu królowej Jadwigi
Zbiok Czajkowski