Nowości
Doświadczanie miejsca : Liboska, Rata, Szewczyk
Anime Architecture : Imagined Worlds and Endless Megacities
Sztuka europejskiego baroku : Anglia, Francja = European baroque art : Great Britain, France
Owoc poznania
Panorama Racławicka" : sprawa narodowa : udział pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w badaniach i projektowaniu programu konserwacji "Panoramy Racławickiej" w latach 1981-1984