New items
Berezowska : nagość dla wszystkich
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Anna-Eva Bergman : Licht = Light 1973-1987
Lubomir Tomaszewski : ogień, dym i skała = fire, smoke, and rock
Performans oporu