New items
Manual of Museum Planning : Sustainable Space, Facilities, and Operations
Concepts of Beauty in Renaissance Art
Nieufność : źródła i konsekwencje
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Księgi Pana Tadeusza : wystawa w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 5.04.2018-30.06.2018