New items
Titanic : Anna Kutera
Kaplica w polskiej architekturze sakralnej : kierunki formowania współczesnego wnętrza sakralnego a potrzeby duchowe współczesnego człowieka, doświadczenia historyczne i nowe formy charakterystyczne dla XX i XXI wieku, na podstawie polskich realizacji oraz własnych doświadczeń projektowych i realizacji
Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu
Tożsamość
Witkacy i kobiety : harem metafizyczny