Nowości
Początek przyszłości : fotografia w miesięczniku "Polska" w latach 1954-1968
Biała strefa : Galeria Austriacka, Warszawa, 11.08-7.09.2006
Zielniki : ochrona i konserwacja
Szybkość w kulturze
Body of the Artisan : Art and Experience in the Scientific Revolution