New items
Mit i znaczenie : pięć wykładów przygotowanych dla radia przez Claude'a Lévi-Straussa
Roma Artist Ceija Stojka : What Should I Be Afraid of?
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2,
Haptyczność poszerzona : zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku
Theory and Practice in the Conservation of Modern and Contemporary Art : Reflections on the Roots and the Perspectives : Proceedings of the International Symposium held 13-14 Janaury 2009 at the University of Applied Sciences and Arts, Faculty Preservation of Cultural Heritage, Hildesheim