New items
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],
Sztuka wczesnochrześcijańska
Otto Dix - Der böse Blick = Otto Dix - The Evil Eye
20 rzeczy o Warszawie