Nowości
Podróże po Włoszech z Artemizją Gentileschi
Jacques Henri Lartigue : wynalezienie artysty
Eseje o sztuce i artystach
Stanley Kubrick archives
Kino artystów i artystek : od Mélièsa do Maciunasa