New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Off the wall : art of the absurd
Vitamin C : Clay + Ceramic : in contemporary art
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],