New items
Forgotten Women : The Artists
Skarb średniowiecznych paramentów z Kościoła Mariackiego w Gdańsku : katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. T. 3
Optymalizacja metod konserwacji : zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
75 lat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku = 75 years of the Academy of Fine Arts in Gdańsk