Nowości
Doświadczanie miejsca : Liboska, Rata, Szewczyk
Sztuka i rewolucja : wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Projekt Mnemosyne Aby'ego Warburga
Pagan Dream of the Renaissance
Skarby sztuki w Polsce = Treasures of Poland