Nowości
Lebenstein : mały leksykon archetypów
Dźwięk w pozamuzycznych działaniach artystycznych
Wojciech Sadley : tkanina życia
Królowa Hatszepsut i jej świątynia 3500 lat później = Queen Hatshepsut and her temple 3500 years later
Sean Scully : malarstwo i rzeźba = painting and sculpture