New items
Las
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)
Roma Artist Ceija Stojka : What Should I Be Afraid of?
Storyboard : ruch w sztuce filmowej
Kino artystów i artystek : od Mélièsa do Maciunasa