Nowości
Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych
Aleksander Kotsis (1836-1877) : odcienie realizmu = shades of realism
Animacja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Jacek Jagielski : resume*
Dzvìn : lìteratura ta mistectvo. nr 5, 2018