New items
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1950-2020 : geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa
Miłość, płeć i matriarchat
postsocialist contemporary : The institutionalization of artistic practice in Eastern Europe after 1989
Between time and Timbuktu : or Prometeus-5 : a space fantasy based on materials
Frida Kahlo at home