New items
Festiwal
Gilgamesz : epos babiloński i asyryjski
Neoplastic room : initial state
Sargent Portrait Drawings : 42 Works by John Singer Sargent
Trzcina Pascala : wystawa prac studentów, absolwentów i pedagogów Pracowni Rzeźby II, 2017-2021 : Galeria Sztuki BWA "Jatki", Nowy Targ, 2021