42052
Availability:
Wypożyczalnia Główna
There are copies available to loan: sygn. C 11144 GR (1 egz.)
Notes:
General note
This catalogue is published in conjunction with the exhibition "Taking a Stand - Käthe Kollwitz. With interventions by Mona Hatoum", Kunsthaus Zürich (August 18 to November 12, 2023), Kunsthalle Bielefeld (March 23 to June 16, 2024).
Bibliography, etc. note
Indeks.
Bibliografia strona 237.
Summary, etc.
Streszczenie: Raw, unprettified, and decried in conservative circles as “gutter art,” Käthe Kollwitz employed her art uncompromisingly as a political voice for the social and human misery of her time. Her focus always lay on the dignity of humankind. Taking a Stand provides wide-ranging insight into the commitment and creative work of the artist, whose achievements are more topical than ever. It covers the entire spectrum of Kollwitz’s creative work, including the world-famous cycles of the graphic works A Weavers’ Revolt and Peasants’ War, rare proofs, moving drawings, and sculptures, each of which showcases all facets of her masterful skills. The political dimension of Kollwitz’s art becomes tangible in a particularly impressive manner through her posters. The unbroken validity of her work is demonstrated in a juxtaposition with the interventions by the contemporary artist Mona Hatoum, which revolve around topics such as vulnerability, persecution, and the experience of conflict.
Streszczenie: Surowa, bezpretensjonalna i potępiana w konserwatywnych kręgach jako "sztuka rynsztokowa", Käthe Kollwitz bezkompromisowo wykorzystywała swoją sztukę jako polityczny głos w sprawie społecznej i ludzkiej nędzy swoich czasów. Zawsze skupiała się na godności ludzkości. Taking a Stand zapewnia szeroki wgląd w zaangażowanie i twórczą pracę artystki, której osiągnięcia są bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Obejmuje całe spektrum twórczości Kollwitz, w tym znane na całym świecie cykle grafik Bunt tkaczy i Wojna chłopska, rzadkie odbitki próbne, poruszające rysunki i rzeźby, z których każdy ukazuje wszystkie aspekty jej mistrzowskich umiejętności. Polityczny wymiar sztuki Kollwitz staje się namacalny w szczególnie imponujący sposób dzięki jej plakatom. Nieprzerwana aktualność jej prac jest pokazana w zestawieniu z interwencjami współczesnej artystki Mony Hatoum, które obracają się wokół tematów takich jak wrażliwość, prześladowania i doświadczenie konfliktu. [tłumaczenie maszynowe]
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again