3 results
Authority data
Dziennikarze - deontologia (hasło przedmiotowe)
zob. też Mass media - aspekt moralny (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dziennikarstwo - tajemnica zawodowa (hasło przedmiotowe) ; Sensacje w prasie (hasło przedmiotowe) ; Sensacje - w telewizji (hasło przedmiotowe) ; Źródła informacji (dziennikarstwo) (hasło przedmiotowe) ; Mass media - obiektywność (hasło przedmiotowe) ; Prasa - obiektywność (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dziennikarstwo - aspekt moralny ; Etyka dziennikarska ; Dziennikarze - etyka ; Dziennikarstwo - etyka
Authority data
Informacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Komunikacja (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Mass media (hasło przedmiotowe) ; Prasa (hasło przedmiotowe) ; Rozgłośnie radiowe informacyjne (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo informacyjne (hasło przedmiotowe) ; Służby informacyjne (hasło przedmiotowe) ; Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne (hasło przedmiotowe)
zob. też Personel - informacja (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Ekologia informacji (hasło przedmiotowe)
zob. też Potrzeby informacyjne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wiadomości (dziennikarstwo) ; Informacje
hasła zaczynające się od wyrazu Informacja
Authority data
Prasa studencka (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dziennikarstwo szkolne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dzienniki i czasopisma studenckie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prasa specjalistyczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dziennikarstwo studenckie
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again