Form of Work
Albumy i książki artystyczne
(1)
Książki
(1)
Status
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna
(1)
Author
Alkmokbel Marwa
(1)
Burkhardt Sandra
(1)
Ehgartner Claudia
(1)
Gronau Barbara
(1)
Khadaj Kenan
(1)
Kohlhoff Kolja
(1)
Naef Maja
(1)
Rauschenbach Max
(1)
Ripplinger Stefan
(1)
Schallenberg Nina
(1)
Schlondorff Sophie
(1)
Schulze Holger
(1)
Todd Jacqueline
(1)
Vogt Tobias
(1)
Weiß Matthias
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
Country
Germany
(1)
Language
English
(1)
Subject
Beuys, Joseph
(1)
Język i mowa (w sztuce)
(1)
Sztuka współczesna
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(1)
4 results Filter
Authority data
Język i mowa (w sztuce) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Język i mowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Mowa i język (w sztuce) ; Język (w sztuce) ; Mowa (w sztuce) ; Sztuka - język i mowa ; Sztuka - mowa i język ; Język i mowa - sztuka ; Mowa i język - sztuka
Authority data
Język i mowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Etnolingwistyka (hasło przedmiotowe) ; Filologia (hasło przedmiotowe) ; Gramatyka porównawcza i ogólna (hasło przedmiotowe) ; Językoznawstwo (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja (hasło przedmiotowe) ; Mówienie (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Język migowy (hasło przedmiotowe) ; Język potoczny (hasło przedmiotowe) ; Języki martwe (hasło przedmiotowe) ; Języki formalne (hasło przedmiotowe) ; Języki obce (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja pisemna (hasło przedmiotowe) ; Atrycja językowa (hasło przedmiotowe) ; Mass media i język (hasło przedmiotowe) ; Muzyka i mowa (hasło przedmiotowe) ; Pismo (hasło przedmiotowe) ; Przestrzeń i czas w języku (hasło przedmiotowe) ; Semantyka (hasło przedmiotowe) ; Semantyka (filozofia) (hasło przedmiotowe) ; Świadomość językowa (hasło przedmiotowe) ; Tłumaczenie (hasło przedmiotowe) ; Wielojęzyczność (hasło przedmiotowe) ; Zmiana językowa (hasło przedmiotowe) ; Mieszanie się języków (hasło przedmiotowe) ; Język ojczysty (hasło przedmiotowe) ; Język pozbawiony cech seksizmu (hasło przedmiotowe) ; Języki fikcyjne (hasło przedmiotowe) ; Język akademicki (hasło przedmiotowe) ; Ruch w języku (hasło przedmiotowe) ; Kino i język (hasło przedmiotowe) ; Język i mowa (w sztuce) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Mowa i język
Stosuje się do prac ogólnych na temat języka i mowy, rozumianych jako zdolność do komunikowania, a nie indywidualny akt mówienia
Authority data
Filozofia języka (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Akty mowy (hasło przedmiotowe) ; Język i logika (hasło przedmiotowe) ; Językoznawstwo kartezjańskie (hasło przedmiotowe) ; Filozofia analityczna (hasło przedmiotowe) ; Nieostrość (filozofia) (hasło przedmiotowe) ; Pismo - filozofia (hasło przedmiotowe) ; Pragmatyka (językoznawstwo) (hasło przedmiotowe) ; Psycholingwistyka (hasło przedmiotowe) ; Semantyka (filozofia) (hasło przedmiotowe) ; Socjolingwistyka (hasło przedmiotowe) ; Znaczenie (filozofia) (hasło przedmiotowe) ; Referencja (filozofia) (hasło przedmiotowe) ; Cisza (filozofia) (hasło przedmiotowe) ; Wypowiedzi performatywne (hasło przedmiotowe) ; Oksfordzka filozofia języka potocznego (hasło przedmiotowe) ; Niewyrażalność (hasło przedmiotowe) ; Język prywatny (filozofia) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Język i mowa - filozofia ; Języki - filozofia
określnik -- wkład do filozofii języka po nazwach osobowych
Stosuje się do prac na temat filozofii języka
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again